El màrqueting educatiu es posiciona com una de les grans esperances per augmentar el nombre d’ alumnes i matrícules als centres escolars. Afortunadament, les vies per millorar la gestió són múltiples, però utilitzant internet com a esquer per atreure futurs usuaris, associats i col·laboradors. Un bon posicionament online i una gestió web òptima són els grans objectius a aconseguir. Però què s’ha de fer per arribar a assolir aquests reptes?

Una direcció de màrqueting online activa i proactiva acostuma a implicar un gir polític respecte als mètodes tradicionals i obsolets, des del moment en que internet guanya importància com a mitjà de comunicació molt present a les nostres rutines. Els usuaris inverteixen 3,2 hores al dia en les xarxes socials. Aquesta presència de nous canals introdueix un canvi de paradigma al món de la publicitat.

Cal perdre la por al màrqueting. Estem parlant d’un sistema que no només ens aportarà resultats, sinó que ens farà conèixer millor la nostra manera de treballar i la de la resta, i permetrà evolucionar en el procés. Per arribar a aquest punt es realitzen estudis tant de mercat, com de satisfacció del perfil públic. D’aquesta manera, s’obtindrà una direcció en que treballar, adaptada a les circumstàncies i necessitats de cada centre.

Les escoles hauran de donar a conèixer la seva oferta educativa i les seves activitats més interessants a la xarxa. Un bon màrqueting educatiu online implica una gestió directa i transparent dels punts forts de l’escola. Oferir alguns continguts gratuïts a internet o ampliar l’oferta educativa per diferenciar-se de la resta poden ser dos decisions encertades. Els internautes que cerquin informació sobre diferents centres han de conèixer l’oferta i els punts més destacats de cada escola.

Aquesta gestió del màrqueting educatiu a internet pot servir per reforçar la identitat i filosofia de l’escola com a marca. La xarxa resulta un mitjà eficient per promocionar els valors i la manera de treballar de cada centre. S’ha d’aprofitar tota oportunitat de diferenciar-se de la competència i destacar les majors virtuts que es poden oferir.

Cal afegir que la estratègia de màrqueting implica una gestió coherent de la filosofia de l’escola. Els centres han de saber en quins mitjans promocionar-se i amb quines associacions relacionar-se, en funció del missatge que es vulgui transmetre i el públic amb qui es busqui connectar. La millor manera de plasmar i consolidar uns valors és congruent amb ells.

El màrqueting educatiu és probablement la variant més humana d’aquesta estratègia de publicitat. Les escoles han de treure profit d’aquest factor a partir d’una gestió amena i proactiva de les xarxes socials i web. S’ha d’anar més enllà del pla de màrqueting i les estadístiques. La manera més directa d’atreure i fidelitzar un públic és fer-li viure una bona experiència. És important transmetre bones sensacions, apropar les activitats dels fills als pares, i crear connexions agradables entre escola, alumnes i pares. Una comunicació tan directa i transparent era impensable anys enrere, convé ser conscient dels avantatges contemporanis, i aprofitar-los!

Altres consells per portar a terme un màrqueting educatiu adequat son els següents:

  • Analitzar constantment. El fet de realitzar diferents estudis inicials no implica deixar d’estar en contacte amb estadístiques que ens puguin fer millorar. Afortunadament, la gestió de continguts online comporta un servei enorme de dades i informació per tal de polir el nostre producte i la nostra metodologia, i d’aquesta manera evolucionar i aprendre de manera progressiva i ininterrompuda. Cada xarxa social aporta una secció d’estadístiques, mentre Google Analytics serà el gran aliat de cara a la informació sobre pàgines web.
  • Definir objectius. Treballar en una direcció i amb una motivació clara pot optimitzar les hores de dedicació al projecte. L’elaboració d’un pla de màrqueting, a més, ajudarà a saber què pot oferir l’escola dins l’escenari online en que es mourà.
  • Ser “responsive”. L’aparició i consolidació d’eines com smart-phones i tablets divideixen l’àrea de consum d’informació online, fins fa poc temps monopolitzada pels ordinadors. Generar continguts aptes per diferents mitjans amplia la ràtio de públic que es pugui veure interessat pel producte.

El repertori d’accions i gestions d’un màrqueting educatiu adequat és força extens. Per aquest motiu, des de Creaescola t’oferim un servei de comunicació integral, no tan sols per adaptar-te, sinó per destacar dins l’entorn comunicatiu de la societat actual. Amb una gran passió i dedicació per la nostra feina, oferim serveis de publicitat, màrqueting, imatge corporativa i disseny web, implementació de software i aplicacions, i comunicació on i offline.