Fins ara fa uns anys, l’única comunicació que havia de cuidar una escola era la que hi havia entre els professors i els pares i mares dels alumnes. Els fulls informatius en paper passaven de mans de la direcció als professors, dels professors als alumnes, i dels alumnes als pares i mares. I si es tractava, per exemple, d’un permís per anar a una excursió, el document tornava a mans dels alumnes i feia el camí invers. Les necessitats de comunicació i informació d’avui dia i les noves tecnologies han canviat completament aquest panorama. Si la vostra escola encara funciona així, poseu-vos en contacte amb Crea Escola de seguida!

I és que una escola que no comunica públicament allò que fa està destinada a perdre el tren de la societat actual. Avui és totalment necessari comptar amb una pàgina web, útil, ràpida i ben dissenyada, que expliqui les característiques del centre docent. Però no només això: aquesta pàgina ha de comptar amb un blog de notícies que s’actualitzi regularment, on s’expliquin les informacions més importants que afecten l’escola. I com avui dia gairebé tothom té una bústia de correu electrònic, per què no aprofitem aquesta base de dades i enviem als pares i mares una newsletter -un correu informatiu- mensual amb aquestes notícies més destacades?

A Crea Escola, però, volem anar un pas més enllà. Millorar la comunicació d’un centre suposa explorar nous canals, i els dispositius mòbils actuals ens permeten fer-ho. Existeixen, per exemple, aplicacions com Groupnote, que permeten una comunicació directa i unidireccional entre l’escola i els pares i mares. És com el Whatsapp però amb l’avantatge que a cada grup només poden escriure les persones autoritzades, evitant xats inacabables i discussions entre pares. A través d’aquesta aplicació, per exemple, es poden enviar les informacions que fins ara s’imprimien en circulars en paper o avisos d’exàmens, fotografies d’una excursió o les colònies, avisos urgents…

I tot això sense oblidar el poder de les xarxes socials. Des del respecte, l’ètica i el bon tracte, l’ús de Facebook, Instagram o Twitter permet obrir una finestra al món per explicar a tothom el mètode educatiu de l’escola, les activitats que s’hi fan, etc. Alhora, aquesta millora en la comunicació pública dotarà el centre d’un valor afegit que, de ben segur, suposarà un increment d’alumnes.