Els bons resultats de tota escola que aposta per la innovació, i un canvi de tendència en el paradigma educatiu nacional fan veure la introducció de canvis i novetats com una necessitat d’adaptació per la gran majoria de centres.

La gran demanda en les escoles més innovadores és el factor principal per adaptar noves mesures, ja que la innovació es percep com un punt d’atracció tant per a pares com per a alumnes. De fet, l’any passat, els tres centres públics amb més demanda (Collserola, El Turó de Can Mates i La Ciutat d’Alba) es caracteritzaven per la innovació tant en l’àmbit d’infraestructures com de projectes educatius.

Algunes de les iniciatives comunes de les escoles innovadores són les següents:

  • Ampliació d’aules: El nou sistema entén les aules i les pissarres com mètodes obsolets i limitadors per la creativitat. S’aposta per l’ampliació d’espais, fomentant un aprenentatge lliure i dinàmic, i els agrupaments naturals dels alumnes per conversar, experimentar i recercar sobre la matèria a estudiar.
  • Implantació de projectes: El treball autònom, la recerca i la tasca flexible són conceptes que es volen implantar a partir de l’elaboració de projectes per part dels estudiants.
  • Barreja d’alumnes de cursos diferents: El fet que els estudiants puguin intercanviar experiències lectives amb altres alumnes de diferents edats trenca barreres entre els diferents graus d’edat, posa en pràctica la capacitat d’ensenyat de l’estudiant del curs superior, i augmenta la socialització dels nens.
  • Setmanes monotemàtiques: El fet de poder estudiar específicament una temàtica en qüestió, fora del planning educatiu genèric, fa descobrir i ampliar fronteres culturals sobre aspectes que els alumnes no acostumen a treballar.

Una de les premisses bàsiques per l’adopció d’aquestes mesures és millorar la satisfacció i l’experiència educativa dels alumnes, ja que estem davant un sistema liberal i creatiu. Existeix l’oportunitat que els estudiants concebin el fet d’anar a l’escola i aprendre com una activitat divertida, dinàmica i amena, a diferència del rígid sistema tradicional.

 

Les aplicacions software són un terreny on la innovació escolar pot treure’n gran profit. La implementació de les aules Moodle està sent un gran èxit, però el ventall de possibilitats és molt més ampli; queden a disposició per ser utilitzats els cursos online oberts (Massive Open Online Courses, MOOC), les Flip Lessons, on els alumnes preparen els continguts a casa i realitzen les activitats a classe, els LMS (Learn Management System), que són una plataforma per organitzar els continguts d’un curs al núvol, la metodologia BYOD (Bring Your Own Device), on cada alumne aporta la seva eina tecnològica per l’estudi, o el Blended Learning, on es combina els aprenentatges presencial i a distància.

A més, en l’àmbit territorial, les escoles de Barcelona (ciutat i província) es troben en una situació privilegiada per experimentar aquest creixement educatiu. El Consorci d’Educació de la ciutat es proposa que a 2020 totes les escoles siguin innovadores, i des d’aquest curs es troben treballant en el projecte.

D’entrada, cal tenir en compte que dues de les cinquanta escoles més innovadores del món són catalanes (Col·legi Montserrat a Barcelona i Escola Mare de Déu de Montserrat a Terrassa).

Tota escola innovadora també ha de parar al camp del màrqueting online, per tal de garantir que el seu treball, producte i esforç es veuen reflectits a internet, que també suposa un nou escenari de promoció de l’oferta i captació de clients.

Per aquest motiu, des de Crea Escola oferim un servei integral; posicionament online, gestió de xarxes socials, disseny gràfic i web, publicitat, màrqueting, instal·lació de software i aplicacions, i comunicació. Tot amb una passió vocacional, servei professional i amor per l’ofici i la feina ben feta. Contacta amb nosaltres per apropar-te al somni de l’escola innovadora.