Una de les premisses principals del màrqueting online és la presència constant a Internet. Aquesta funció pot ser més interessant encara en sectors, negocis o empreses amb un horari físic marcat, com és el cas de cada escola.

El fet que la comunicació dels centres es pugui dur a terme al llarg de la setmana, amb un horari flexible, atribueix la sensació que les escoles mai no tanquen. Els perfils es mantenen actius, es permet l’intercanvi d’informació amb les persones interessades, la institució es troba disponible davant qualsevol dubte de tercers, i el millor de tot… Sense esforç per part de la pròpia escola! Tot a càrrec d’un equip de professionals al sector que poden optimitzar el rendiment d’imatge del centre a la xarxa.

La comunicació online contemporània permet gaudir de mètodes i factors positius que temps enrere eren impossibles de realitzar o aconseguir: des de transmetre informació directa als pares (és hora de dir adéu a les circulars que els alumnes havien d’entregar a casa) o mantenir la comunicació activa en períodes no lectius. Si s’aconsegueix una presència contínua a internet, els alumnes podran viure les transicions entre escola i vacances d’una manera menys brusca i dràstica.

Però, gairebé amb tota seguretat, la gran aportació de la comunicació online escolar és la presència constant i la distribució d’informació contínua, tot i trobar-se fora d’espais lectius.

I de què pot parlar un col·legi fora d’etapa escolar? La llista de recursos i suggeriments pot acabar sent força extensa:

  • Seguiment d’activitats extraescolars relacionades amb el centre (esplais, cursos, viatges…)
  • Promoció de cursos i serveis de cara al futur
  • Transmissió de notícies d’actualitat en l’àmbit escolar
  • Reconeixement als estudiants i professionals
  • Valoració dels cursos més recents
  • Reforçament de la marca personal i filosofia del centre
  • Aportar informació extra sobre el centre, i mostrar detalls als que no s’acostumi a parar atenció
  • Recollir o recordar diferents moments destacats de l’any

Estem davant un canvi de paradigma en la comunicació escolar, però això ha de percebre’s com a un factor positiu. És comprensible que inicialment, tots els canvis comporten un període d’adaptació davant el qual poden sorgir escepticismes. L’ús de la tecnologia serà més present al llarg de l’entorn escolar i principalment en períodes no lectius. Tot i així, els avantatges i les aportacions que s’hi troben són massa considerables com per no plantejar-se una adaptació a aquesta tendència. Estem davant un sistema que, a sobre, no suposa una càrrega de feina ni de temps per la pròpia escola, ja que és una tasca delegable als experts en matèria.

Els missatges que una escola transmet a la xarxa arriben carregat de bones vibracions i intencions. Estem parlant d’humanitzar una comunicació que a internet acostuma a ser freda, reticent i distant. S’aposta per un missatge i un estil transparent i agradable. És bonic apropar les activitats realitzades i els continguts escolars als pares, alumnes i tots aquells interessats.

És un fet que la població consumeix continguts a internet durant una part considerable del dia (al nostre país els adults es passen 3 hores amb el telèfon mòbil, i els joves 9 hores connectats a mitjans online). Ja que s’inverteix tant espai i temps dins aquestes plataformes, com a mínim s’ha d’intentar que els missatges positius i amens guanyin presència. Al cap i a la fi, seguim parlant de centres educatius que tenen l’objectiu de formar persones i fer-los millorar en tots els aspectes.

Si encara utilitzes mètodes tradicionals i vols fer un pas endavant envers la comunicació del teu centre, compta amb Creaescola. Mitjançant l’ús de noves tecnologies i aplicacions podem potenciar la imatge i presència de diferents centres, independentment del seu perfil i sector. Ens adaptem a les necessitats de cada centre.

Integrem serveis de comunicació, publicitat i màrqueting, disseny gràfic i web, i instal·lació d’aplicacions i software variat.

Posar-se en mans de professionals suposa una gran oportunitat d’anticipar-se a la resta, i de començar a gaudir grans avantatges comunicatius que al futur seran més presents encara.