En plena era del màrqueting automatitzat, apostar per la cara més humana d’aquest procés publicitari i comunicatiu ens recorda que les persones que hi ha darrere de la pantalla també són éssers humans, probablement amb moltes preocupacions i interessos similars als nostres. Afortunadament, el màrqueting escolar online busca recuperar les sensacions i emocions humanes a la xarxa, a partir de diferents factors que de seguida tractarem.

Una de les premisses del màrqueting humanitzat és transmetre que darrere d’una marca també hi ha persones. En el cas de les escoles, ensenyar les diferents activitats que realitzen els alumnes, presentar l’equip de professors o mostrar el centre poden servir per apropar la imatge de l’escola, i aconseguir que l’usuari d’internet tingui una imatge propera i transparent del col·lectiu. L’equip de comunicació a la xarxa ha de ser una prolongació de l’escola.

Oferir una comunicació directa i interactiva és la via més senzilla de connectar amb el públic. Resoldre dubtes i parlar amb els usuaris, i estar atents al feedback que es pugui proporcionar fa que el client pugui establir una relació directa amb la marca. Les xarxes socials són una gran plataforma per comunicar-se amb familiars, alumnes o qualsevol persona interessada.

El fet que els continguts a mostrar al màrqueting online escolars siguin agradables i divertits (projectes dels alumnes, sortides, activitats lúdiques a l’escola…) ajuda a adoptar vincles amens i propers amb els usuaris. Transmetre sensacions agradables passa a convertir-se en una tasca agraïda pels internautes, buscant una major confiança amb ells.

Fidelitzar i aconseguir una relació sana amb els usuaris pot arribar a ser més important fins i tot que vendre un producte. El màrqueting online escolar se centra en els mateixos alumnes-pares més que en la mateixa escola. La personalització dels continguts i prioritzar els usuaris davant el producte són punts realment importants a l’hora de portar a terme aquest plantejament de comunicació.

Mitjançant les xarxes socials, l’escola pot servir com a nexe per unir usuaris amb interessos similars, i crear relacions entre persones que siguin seguidors de la pàgina de l’escola. També es pot jugar amb la possibilitat que els pares tinguin més informació de les activitats dels seus fills, consolidant la comunicació familiar i creant més punts en comú i de conversació entre pares i fills. Hi ha alguna acció més humana que crear vincles i reforçar amistats? Amb el màrqueting online escolar és possible.

Com a prolongació dels centres educatius, les plataformes online compten amb la possibilitat d’educar i transmetre uns valors d’ètica i integritat a tots els seguidors. D’aquesta manera, es crea un missatge productiu i que busca omplir la xarxa de contingut agradable i educatiu.

Aquest conjunt d’arguments és suficient per mostrar-se favorable a la pràctica del màrqueting més humà. L’automatització de missatges i publicacions es percep com un mètode obsolet i no recomanable per l’estratègia escolar; per la manca de capacitat de reacció, de personalització i pel poc afecte en l’orientació de la marca.

Des de Crea Escola ens declarem seguidors i practicants d’aquesta tècnica. Volem recuperar la versió més humana del màrqueting. Ens apassiona la nostra professió i apliquem el nostre amor a l’ofici en camps com la publicitat, la gestió de xarxes socials, el disseny gràfic i web, o la instal·lació de software i aplicacions. Contacta amb nosaltres!