Les preinscripcions escolars comencen d’aquí a uns dies i s’allargaran fins al mes d’abril. És un moment realment important per les escoles, ja que no només s’aconsegueix captar més alumnes, també s’assoleixen objectius del centre.

Pot semblar una pregunta molt simple, però realment per què és important aquesta data?

Per la banda de les famílies, es responen molts dubtes, s’aclareixen molts enigmes i s’apropa el centre educatiu als pares i mares dels posteriors alumnes. És un moment crucial per aconseguir transmetre els valors del centre, les pràctiques en les diferents assignatures que realitzen els alumnes i l’equip que hi ha al darrere.

Per la banda de les escoles és important comunicar aquest esdeveniment a través del màrqueting i la publicitat: s’estableixen estratègies i objectius per desenvolupar un seguiment d’aquesta jornada i analitzar els resultats.
Cal tenir en compte que aquest 2018 hi ha dos motius que dificulten l’augment dels alumnes al centre.

  • La natalitat ha baixat en els últims anys.
    Actualment hi ha una taxa de 9,1 naixements per cada 1000 habitants. Aquesta crisi demogràfica prové a través de diferents factors socioeconòmics com la precarietat laboral i la inestabilitat econòmica.
  • Excés d’oferta
    En el sector de l’ensenyament hi ha exactament un 30% més d’escoles privades de les que es necessiten. Fet que dificulta l’increment d’alumnes en la resta de centres públics, concertats i privats.

Però també cal tenir en compte que el clima laboral bo i la comunicació fluida, incrementa el nombre d’alumnes. El professorat és qui ha de crear un vincle amb les famílies i els alumnes, i qui ha de transmetre la filosofia del negoci de forma correcta.

És en aquest moment on Crea Escola es converteix en la millor opció pels centres educatius. Oferim un servei integral; posicionament online, gestió de xarxes socials, disseny gràfic i web, publicitat, màrqueting, instal·lació de software i aplicacions, i comunicació. Tot amb una passió vocacional, servei professional i amor per l’ofici i la feina ben feta. Contacta amb nosaltres per comunicar la teva jornada de Portes Obertes.